Tra cứu kết quả tuyển sinh và nhận giấy báo nhập học

Vui lòng nhập số điện thoại bạn đã dùng để đăng ký tuyển sinh.
Lưu ý nhập đầy đủ số điện thoại gồm 10 chữ số. Nếu bạn không nhìn rõ mã xác nhận thì có thể click vào mã xác nhận để tải lại hình ảnh khác