Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ toàn bộ học phí (~40 triệu) ngành Cao đẳng Điều dưỡng - Dược (bao gồm cả lớp trong tuần, cuối tuần, văn bằng 2)

Căn cứ Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 29/9/2021. Đối tượng hỗ trợ là Học sinh, người lao động hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trong tỉnh Bắc Ninh.
Bao gồm cả lớp trong tuần, cuối tuần, văn bằng 2

Danh sách 311 sinh viên nhận hỗ trợ học phí năm học 2021 - 2022 Danh sách 311 sinh viên xem tại đây

Hiện tại sinh viên nhập học mới vẫn đóng học phí học phí học kỳ 1. Sau đó làm hồ sơ để tỉnh duyệt hỗ trợ chi trả. Sinh viên các lớp cũ thực hiện theo hướng dẫn của GV chủ nhiệm để nhận hoàn trả học phí của tỉnh.

Nội dung chi tiết của Nghị Quyết:

Liên hệ

Mọi thông tin cần hỗ trợ, giải đáp xin liên hệ Phòng Quản Lý Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Địa chỉ

Khu phố Thượng, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline Tuyển Sinh

0222 3827239 - 0972.810.537